Depá

Depá – Slovensko

DEPO ŽILINA Rail Cargo Operator – ČSKD, Žilina +421 905 404 502 zuscin@centrum.sk
KOŠICE (Intrans depo Košice) Areál INTERPORT SERVIS s.r.o., Košice +421 905 404 502 zuscin@centrum.sk
BRATISLAVA (Intrans UNS Bratislava) 821 09 Bratislava, Lúčna 2 +421 905 404 502 zuscin@centrum.sk

Depá – Česká republika

MOCHOV (CARU Praha s.r.o.) U Čističky 385, 250 87 +420 737 211 206 E-mail: mares@caru.cz
BRNO (CARU Praha s.r.o.) 602 00 Brno-Tuřany, Kaštanová 125A +420 733 764 743 E-mail: borecky@caru.cz
KOPŘIVNICE (Terminál Argo) 742 21 Kopřivnice, Příborská 414 +420 737 211 206 E-mail: mares@caru.cz
DOLNÍ VLČKOVICE Dolní Vlčkovice 2 u Dvora Králové +420 774 237 838 E-mail: zeman@caru.cz
DEPO KOTEROV Nákladové nádraží Bručná, Plzeň – Koterov +420 733 764 743 E-mail: borecky@caru.cz

Depá – vo svete